Trafik Kazaları

ÖLÜM İLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARI DAVALARI

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında vefat eden yakınınız için kusurlu olan aracın sahibi, sürücüsü ve trafik sigorta poliçesinden maddi ve manevi tazminat alma hakkınız bulunmaktadır.

YARALANMA İLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARI DAVALARI

Trafik kazası geçiren kişilerin vücut bütünlüğünün belli oranda kaybı sonucunda hak ettikleri tazminat türüne sakatlanma tazminatı adı verilmektedir. Bu tazminat, bizzat trafik kazası geçiren kişiler tarafından talep edilebilmektedir.

Trafik kazalarının kötüsü şüphesiz ki yaralanma ya da can kaybı ile sonuçlanan kazalardır. Trafik kazalarından dolayı açılan davaların hukuki temeli genel olarak haksız fiil olduğundan, kusuru ile kazaya sebep olan kişilerden ve kusurlu araçların trafik sigorta şirketinden zararın tazmini mümkündür.

Yaralanma, geçici/kalıcı sakatlık ile sonuçlanan trafik kazalarında mağdurun, kusurlu araç sahibinden, sürücüsünden ve sigorta şirketinden talep edebileceği maddi tazminat kalemleri;

• Hastane ve tedavi giderleri,

• Çalışma gücünün azalması ya da güç kaybından kaybından doğan zarar,

• Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat,

• İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumundaki giderleri,

• Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı,

Bunun yanında kaza nedeni ile kazazede ve ailesi tarafından araç sahibinden ve sürücüsünden manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.

ZAMAN AŞIMI

Kaza sonucunda yaralanma var ise zaman aşımı 8 Yıl dır. Ölüm ile sonuçlanan kazalarda ise zamanaşımı 15 YIL dır.

Bu süreçteki bütün işlemleri tarafımıza vereceğiniz Vekalet ile biz çözümlüyoruz. İşlemler sonuçlanana kadar sizlerden hiçbir ücret talep etmiyoruz.

Faydalı Bağlantılar